19 juni a.s infoavond Contour herstellende Chirurgie door Dr. H.C. Kroese

Omdat we zoveel vragen krijgen over eventuele mogelijkheden over contour herstellende chirurgie na je GBP of GS operatie  organiseert Nieuwe Ik,  in samenwerking met Vitalys en Ziekenhuis Rijnstate, een avond waar Mevr. Dr. H.C Kroese-Deutman (plastisch chirurg verbonden aan Rijnstate ziekenhuis) het een en ander zal uitleggen en waar vragen gesteld kunnen worden..

Vragen over de mogelijkheden of het proces maar ook wanneer je er eventueel voor in aanmerking kan komen en de te verwachten kosten zullen besproken worden.

Wil je hierbij zijn meld je dan aan.

Locatie: Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem

Tijd: 19.00-20.30 uur

Verdere informatie volgt z.s.m.

 

dr. H.C Kroese-Deutman